IRR.Az

Регистрация компаний всех форм,разработка устава для вашей компании, составление договоров,защита в судебных органахПодробности обьявления: AİLƏ HÜQUQU,NİKAH MÜQAVİLƏSİ,NİKAHİN POZULMASI PROSESİ ÜZRƏ MƏSLƏHƏTLƏR VƏRƏSƏLİK HÜQUQU ÜZRƏ MƏSLƏHƏTLƏR İDDİA ƏRİZƏLƏRİNİN,VƏSATƏTLƏRİN,ŞİKƏYƏTLƏRİN TƏRTİBİ MÜBAHİSƏLƏRİN MƏHKƏMƏYƏDƏK HƏLLİ MƏHKƏMƏDƏ MARAQLARIN MÜDAFİƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK (EVLƏR,BİNALAR,MÜƏSSİSƏLƏR,TORPAQ) ALINMASI VƏ SATILMASI ÜZRƏ MƏSƏLƏLƏRDƏ MƏSLƏHƏTLƏR DAŞINMAZ ƏMLAKLA BAĞLI ƏMƏLİYYATLAR SƏNƏDLƏRİN TƏRCÜMƏ EDİLİB NOTARİAT QAYDASINDA TƏSDİQİ MÜQAVİLƏLƏRİN TƏRTİBİ MMC-nin QEYDİYYATDAN KEÇMƏSİ ÜÇÜN SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASI XARİCİ ŞİRKƏTLƏRİN NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN VƏ FİLİALLARININ TƏSİS EDİLMƏSİNDƏ MƏSLƏHƏTLƏR ŞİRKƏTİN DAXİLİ NORMATİV SƏNƏDLƏRİNİN HAZIRLANMASI
Регион: Баку » любой р.
Тип обьявления: Продам

Контактная информация:
Kenan Qafarov
E-mail: kqafarov@list.ru
Телефон: (055) 287-00-34